Tutorialul Perl Maven te învață bazele programării în limbajul Perl. Vei fi în stare să scrii scripturi simple, să analizezi fișiere log și să citești și să scrii fișiere CSV. Acesta doar ca să arătăm câteva dintre cele mai comune sarcini.

Vei învăța să folosești CPAN și un număr de module CPAN specifice.

Va fi fundația pe care să poți construi.

Versiunea gratuită on-line a tutorialului este în dezvoltare. Multe părți sunt gata. Părți noi sunt publicate la două - trei zile. Cel mai nou a fost publicat în data de 15 mai 2013. Dacă ești interesat să primești notificări pentru articolele publicate, te rog să te înscrii la newsletter.

Există de asemenea și o carte în format e-book a materialului care poate fi achiziționată. În completare la tutorialul gratuit, acea versiune include de asemenea și diapozitivele de prezentare de la cursul corespunzător și multe exerciții cu rezolvările lor. Materialul de curs acoperă toate părțile, inclusiv pe cele care nu sunt încă în versiunea gratuită.

Cursul este acompaniat și de video-course în limba engleză și include peste 210 screencast-uri, un total de mai mult de 5 ore de vizionare. În plus față de materialul de prezentare, cuprinde de asemenea explicații ale soluțiilor pentru toate exercițiile. Pachetul include de asemenea codul sursă al tuturor exemplelor și exercițiilor.

Tutorial gratuit on-line Perl Maven pentru începători

În acest tutorial vei învăța cum să folosești limbajul de programare Perl 5 pentru ca treaba să fie făcută.

Vei învăța atât despre caracteristicile generale ale limbajului, cât și despre extensii sau biblioteci sau așa cum sunt ele numite de către programatorii Perl - module.

Vom vedea module standard, cele care vin cu Perl și module pe care le vom instala din CPAN.

Atunci când este posibil, voi încerca să predau lucrurile într-o manieră orientată pe sarcini. Voi schița sarcinile și după aceea vom învăța despre uneltele necesare pentru a le duce la îndeplinire. Atunci când este posibil, te voi îndruma către exerciții pe care să le rezolvi pentru a pune în practică ceea ce ai învățat.

Introducere

 1. Instalează Perl în Windows, Linux și Mac
 2. Perl Editor
 3. Perl în linia de comandă
 4. Documentația Perl și documentația modulelor CPAN
 5. POD - Plain Old Documentation
 6. Depanarea programelor Perl

Scalari

 1. Mesaje de eroare comune și atenționări (warnings)
 2. Automatic string to number conversion
 3. Instrucțiuni condiționale: if
 4. Boolean (true and false) values in Perl
 5. Operatori numerici și pentru șiruri
 6. undef, the initial value and the defined function
 7. Strings in Perl: quoted, interpolated and escaped
 8. Documente integrate (Here documents)
 9. Scalar variables
 10. Comparing scalars
 11. String functions: length, lc, uc, index, substr
 12. Number Guessing game (rand, int)
 13. Perl while loop
 14. Scope of variables in Perl

Fișiere

 1. exit
 2. Standar Output, Standard Error and command line redirection
 3. Aviz (warn)
 4. die
 5. Crearea fișierelor cu Perl
 6. Adăugare conținut la fișiere
 7. Open and read from files using Perl
 8. Don't open files in the old way
 9. Binary mode, dealing with Unicode
 10. Reading from a binary file, read, eof
 11. tell, seek
 12. truncate

Liste și tablouri (arrays)

 1. Perl foreach loop
 2. Bucla for în Perl
 3. Lists in Perl
 4. Using Modules
 5. Arrays in Perl
 6. Process command line parameters @ARGV, Getopt::Long
 7. How to read and process a CSV file? (split, Text::CSV_XS)
 8. join
 9. The year of 19100 (time, localtime, gmtime) and introducing context
 10. Context sensitivity in Perl
 11. Sorting arrays in Perl
 12. Unique values in an array in Perl
 13. Manipulating Perl arrays: shift, unshift, push, pop
 14. Stack and queue
 15. reverse
 16. the ternary operator
 17. Loop controls: next and last
 18. min, max, sum using List::Util

Subrutine

 1. Subroutines and Functions in Perl
 2. Parameter passing and checking for subroutines
 3. Variable number of parameters
 4. Returning a list
 5. Recursive subroutines

Tabele de dispersie (Hashes), Tablouri (arrays)

 1. Perl Hashes (dictionary, associative array, look-up table)
 2. exists, delete hash elements

Expresii Regulare

 1. Regular Expressions in Perl
 2. Regex: character classes
 3. Regex: quantifiers
 4. Regex: Greedy and non-greedy match
 5. Regex: Grouping and capturing
 6. Regex: Anchors
 7. Regex options and modifiers
 8. Substitutions (search and replace)
 9. trim - remove leading and trailing spaces

Funcțiuni relative la Perl și Shell

 1. Perl -X operators
 2. Perl pipes
 3. Running external programs
 4. Unix commands: rm, mv, chmod, chown, cd, mkdir, rmdir, ln, ls, cp
 5. How to remove, copy or rename a file with Perl
 6. Windows/DOS commands: del, ren, dir
 7. File globbing (Wildcards)
 8. Directory handles
 9. Traversing directory tree (find)

CPAN

 1. Download and install Perl (Strawberry Perl or manual compilation)
 2. Download and install Perl using Perlbrew
 3. Locating and evaluating CPAN modules
 4. Downloading and installing Perl Modules from CPAN
 5. How to change @INC to find Perl modules in non-standard locations?
 6. How to change @INC to a relative directory
 7. local::lib

Câteva exemple de utilizare pentru Perl

 1. How to replace a string in a file with Perl? (slurp)
 2. Reading Excel files using Perl
 3. Creating Excel files using Perl
 4. Sending e-mail using Perl
 5. CGI scripts with Perl
 6. Web applications with Perl: PSGI
 7. Parsing XML files
 8. Reading and writing JSON files
 9. Database access using Perl (DBI, DBD::SQLite, MySQL, PostgreSQL, ODBC)
 10. Accessing LDAP using Perl

Altele

 1. Splice to slice and dice arrays in Perl
 2. How to create a Perl Module for code reuse
 3. Object Oriented Perl using Mooses
 4. Attribute types in Perl classes when using Moose


Vă reamintim că există și varianta e-book și cursuri video care pot fi achiziționate.